לוגו עם המילים אדריה בעברית.

מחזור ושיקום אתרי פסולת

מהם אתרי הפסולת?

ברחבי הארץ פזורים אתרי פסולת מורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה אשר הוקמו לצורך איסוף כל החומרים הטעונים ניפוי, מיחזור ולבסוף הטמנה. בין החומרים הללו  ניתן למצוא פסולת מוצקה, פסולת מחומרים מסוכנים, חומרי בניין, פסולת תעשייתית ועוד.

התמחות קרן היסודות

אנו בקרן היסודות מתמחים בשיקום מטמנות, פסולת ואתרים מזוהמים בפסולות ובחומרים מסוכנים. לשם כך אנו עובדים בשיתוף פעולה שוטף עם החברה להגנת הסביבה, וכפועל יוצא, אנו עורכים מטעמנו סקרים סביבתיים, סקרים הידרולוגיים, סקרים למניעת נזק סביבתי, מניעת מפגעים סביבתיים, מניעת נפגעי אבק והפחתת פליטות לאוויר, מניעת מפגעי ריח, מניעת בעירות ועשן, נפגעי רעש ומניעת זיהומי קרקע. רק לאחר איסוף ממצאי כל הסקרים הללו וקבלת אישורים מהמשרד להגנת הסביבה והרשות המקומית הרלוונטית, אנו נכנסים לטיפול במטמנות/ באתרים מזוהמים.

מבט אווירי של אתר בנייה בתל אביב.

שלבי הפעולה בטיפול, מחזור ושיקום אתרי פסולת/מטמנות

מיפוי והתאמת החומר לתקן 1886:

אנו כורים, חופרים ומפרידים את הפסולת הגושית. החומר הנחפר עובר מיון ראשוני גס במהלכו אנו מפרידים את גושי הפסולת הגדולים, יתרת החומר אנו מעבירים דרך מערך ניפוי גדול הכולל נפות וויברצוניות ומסועים מיוחדים המערימים את החומר המנופה. בתום תהליך הניפוי, נוצרים שני סוגי חומרים: חומר ה- oversize וחומר ה- undersize.

סוגי חומרים: חומר ה-אוברסייז הינו חומר גושי גדול (מעל 10 ס״מ) אשר עובר מיון נוסף וגריסה. החומר הגס נגרס למספר גדלים על פי השימושים הנדרשים בשטח בהתאם לתקן 1886. לאחר הליך זה מבוצע הליך נוסף של ניפוי המפריד לשני זרמים – הזרם האחד הוא חומר של אבן נקייה הראויה לשימוש חוזר והזרם השני הינו הפסולת האורגנית שאינה ניתנת לשימוש והמפונה כולה להטמנה במטמנות.

חומר האנדרסייז – חומר דק ברובו שהינו למעשה עודפי עפר עם אבן עד גודל מקסימלי של 7 ס״מ ואשר ברובו הוא חומר נקי לאחר הליך ההפרדה והניפוי. החומר נבדק לעמידה בתקן 1886 ובמידה שעומד בדרישות, הוא ראוי לשימוש חוזר ולשימוש כחומר מילוי באתרי תשתיות לסוגיהם השונים.

מחפר חופר בור באדמה.
שני מחפרים עובדים על ערימת גרוטאות מתכת.

טיפול בקרקעות המזוהמות

כאשר יש חשד לחומרים מזהמים, אנו מבצעים דיגום כנגד מספר רב של מזהמים, בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה. הדיגום מבוצע ע״י מעבדה מוסמכת ומאושרת ע”י המשרד ורק לאחר קבלת תוצאות חיוביות ניתן למחזר את החומר למילוי חוזר לתשתיות. כמו כן, במידה שחלק מהחומר נמצא מזוהם בבדיקות, הוא מפונה ליעדי קצה בהתאם להנחיית המשרד לאיכות הסביבה.

כחלק מהטיפול באתרי פסולת/ אתרים מזוהמים, אנו עתירי ניסיון ומיומנות בטיפול בנפגעי אסבסט ומפגעי זיהום דלקים (כפי שביצענו בהיקף נרחב בשיקום שדה דב הישן).

כל טיפול בחומרים מזהמים מבוצע בשיתוף פעולה מלא של המשרד להגנת הסביבה ובלווי צמוד של מפקחיה. העבודה כוללת העסקת יועצים ומומחים מורשים לטיפול באסבסט ובדלקים. מומחים אלו מחוייבים בהכנת דוחות ספצפיים וייעודיים לסוג הזיהום ומתן מתווה לתוכנית סביבתית ולתוכנית ייעודית למזהם הספציפי – אופן הטיפול, פינוי, אחסון וכיו”ב. רק לאחר קבלת אישור זה ניתן להיכנס לעבודה.

פרויקט בתחום המחזור ושיקום אתרי פסולת

מבט אווירי של אתר בנייה ליד האוקיינוס.

אשכול – שדה דב

התוכניות להקמת שכונות מגורים יוקרתיות בתל אביב החדשה נכנסות לשלב הבא של הפיתוח העירוני – במתחם שדה דב הישן. התוכניות כוללות ביצוע תשתיות מלאות, כגון: עבודות עפר, כבישים, מים, ביוב, ניקוז, מערכת פסולת פניאומטית, חשמל, גינון ואספלט עבור 4,800 יחידות...

המשך
צילום אוירי של פרויקט גלילות. רואים בתמונה את הבניין החדש ואת הפורטל

גלילות

הקמת מערכת כבישים ותשתיות מתקדמות בשטח גדול המשתרע ע”פ כ- 200 דונם בפרויקט מתחם “מגדל ביג”. התשתיות הללו יעניקו לתושבים ולמבקרים באזור חוויית נסיעה ותחבורה יעילה, נוחה  ומתקדמת יותר. העבודות כוללות בניית פורטלים וכניסה לחניונים של המגדל, שיספקו לתושבים ולמבקרים...

המשך
מבט אווירי של ערימת עפר גדולה.

הר הפסולת אור יהודה

החברה לשירותי איכות הסביבה, בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה הציבו בפנינו את אתגר שיקום הר הפסולת – ההר בן עשרות השנים, אשר הכיל מעל 500 אלף טון פסולת, אדמה והטמנה פיראטית. תהליך השיקום לווה על ידי יועץ סביבתי והמשרד...

המשך
אתר בנייה עם משאיות ומשאיות מזבלה.

מטמנת יבנה בן זכאי

מטמנת יבנה משתרעת על פני שטח של כ-70 דונם ומכילה מיליון טון של פסולת אינרטית ופירטית. בפרויקט משותף שלנו עם החברה לשירותי איכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה החלנו במלאכת שיקום המטמנה. תהליך השיקום נעשה בליווי צמוד של יועץ סביבתי וכל...

המשך